דף הבית / מחקרי בקר ממשק

מחקרי בקר ממשק

מחקרי ממשק

מציאת חלופות למערכת האוורור בחצר ההמתנה/חצר הצינון הייעודית הדברה ביולוגית משולבת של זבובים ברפתות חלב גורמים המשפיעים על יעילות מערכת הצינון בפרות חלב והקשר לייצור חלב ופוריות אפיון תהליכי ייצוב החומר האורגני ואיכות הקומפוסט בשיטת הטיפול “הרדוף” השוואה בין ממשק הרדוף לממשק רגיל של טיפול בזבל סככות של חולבות ביחס …

קרא עוד »