דף הבית / משווקי ביצים

משווקי ביצים

משווק ביצים  מורשים לביצי מאכל
שיווק ביצים בישראל מתבצע באמצעות משווקים מורשים לשיווק ביצי מאכל אשר קיבלו הסמכה לכך מטעם משרד החקלאות.
להלן פרטי המשווקים המורשים:

שם הקבלן (המשווק)הצהרת חותמתכתובתישובטלפוןפקס’
א.ד. בריאות בטבע בע”מבריאות בטבעאיתן 2ניר צבי08-922926308-9231348
איתן דוידידוידימושב מרגליתמרגליות054-744458804-6817745
ביצי ברכהברכהמשק 26 ד.נ. שמשוןכסלון02-533027602-5330276
ביצי הר מירון בע”מהר מירוןד.נ. מרום הגלילספסופה04-698042304-6980426
ביצי כפר ריכוז ושיווק תוצרת הלול בע”מביצי כפרסמטת התבור 5 א.ת. סגולהפתח תקווה03-9390424-703-9390633
ביצי משק אביבים בע”ממשק אביביםת.ד. 54אביבים04-6790110/104-6791547
גליקסמן שווק ביצים 1994 בע”מגליקסמןד.נ. עמק שורקכפר מישר08-859200608-8594374
המכון למיון ושיווק ביצים – אגודה שיתופחת חקלאית ברמות השבים בע”מר.השביםת.ד.3320רמות השבים09-7483206-709-7412533
חן דניאלחן דניאל BIO אורמגהד.נ. לכיש צפוןכפר אחים08-858362408-8583624
טבע גב מיון בע”מטבע גבהיוגבהיוגב04-9590305-604-9892331
יש מעוף בגליל בע”מיש מעוףבית 133גורן04-980676304-9807063
מ. לסר בע”מלסרתושיה 6 בית עינתתל אביב03-562629203-5616383
מן הטבע בארותיים בע”ממן-הטבעמשק 29 ד.נ. לב השרוןבארותיים09-894322509-8943225
משאבי הגליל שיווק ביציםמשאבי הגלילת.ד. 170 א.ת. מירוןמירון04-821516604-6341822
נוף הגליל שיווק ביציםנוף הגלילאיזור התעשיהדלתון073-7266767073-7266767
עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע”מעמירצבי הנחל 10 ת.ד 12115א.ת עמק חפר04-612020204-6322255
עשת שי ביצים בע”מעשת שימשק 133 ד.נ. גליל מערביגורן04-980676304-9807063
צ’אם 2000-תעשיות מזוןצ’אםת.ד. 1142 צפתמירון073-261020004-6989533
קורט צבי הולנדר 1996 בע”מהולנדרבית העם 13רמות השבים09-744319209-7443192
רן אברהםג.ע.ד.נ. לב השומרוןאיתמר02-940931002-9400203
תנובה תשלובת המזוןתנובהת.ד. 7007רמת השרון03-939825203-698112