דף הבית / מצגות לתחום בקר ועופות

מצגות לתחום בקר ועופות

החלת כללי שפכי מפעלים על הרפתות

בסוף שנת 2011 נקבעו על ידי רשות המים כללים המסדירים את איכות השפכים המותרת להזרמה למערכת הביוב של תאגידים ואת העלות שישלם מפעל אם חרג מהכללים • החל מינואר 2014 חלים הכללים גם על מועצות אזוריות • ב- 2014.7.1 נכנסו לתוקפם כללים חדשים אשר מחליפים את הכללים הקודמים מיום כניסתם …

קרא עוד »