דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות

שורת ליקויים בתפקוד יחידת הפיצו"ח מאפשרת העברה בלתי מבוקרת של סחורות בין ישראל ובין הרש"פ * במהלך 2023 היחידה לא תיעדה את העברתם של 97% ממשלוחי העופות, האפרוחים וביצי הדגירה לתחומי הרש"פ *  במצב דברים זה, קשה ביותר למנוע תופעות של הברחה והלבנה של תוצרת חקלאית, של כלכלה שחורה ושל צער בעלי חיים *ב-40% מהדגימות שניטלו מתוצרת צמחית פלסטינית ב-2022 נמצאו חריגות של שאריות חומרי הדברה * 89% ממפקחי היחידה ביצעו חקירות או עיכבו חשודים ללא סמכות מתאימה *12.5% מהעובדים החתומים על הסדרי ניגוד עניינים פעלו בניגוד להסדרים עליהם חתמו * 31% מהתלונות המשמעתיות על עובדי יחידת הפיצו"ח נמצאו מוצדקות

 

ליחידת הפיצו"ח של משרד החקלאות חשיבות רבה לנוכח עיסוקה באכיפת החוק בעניינים הנוגעים לבריאות הציבור, לבריאות ולרווחה של בעלי חיים ולהגנה על הצומח החקלאי מפני מזיקים. בשנים 2018 – 2022 נפתחו במערכת הפיצו"ח כ-19,700 אירועים, ובעניינם של 21% (כ-4,100) נפתחה חקירה. באותן שנים הטיל משרד החקלאות קנסות מינהליים בסכום כולל של כ-23 מיליון ש"ח בתחומים שיחידת הפיצו"ח אמונה על אכיפתם.

פרסום

 

בשנים 2019 – 2022 תועדו כ-39,000 העברות של תוצרת צמחית מהרשות הפלסטינית (הרש"פ) לישראל במעברי הסחורות בין ישראל לאיו"ש. מבקר המדינה מצא ליקויים המאפשרים העברה בלתי מבוקרת של סחורות בין ישראל ובין הרש"פ, ובכלל זה תשתיות פיזיות לא מתאימות במעברי הסחורות, היעדר שיתוף מידע והיעדר סנכרון של מערכות המידע בין הגופים הפועלים במעברים – רשות מעברים יבשתיים (רמי"ם), המכס ויחידת הפיצו"ח. במצב דברים זה, קשה ביותר למנוע תופעות של הברחה והלבנה של תוצרת חקלאית, של כלכלה שחורה ושל צער בעלי חיים.

 

הביקורת העלתה כי לא נעשית בקרה ממשית על מספר בעלי החיים שהועברו לרש"פ ועל זהות ראשי הבקר שהועברו בפועל – וכי במחצית הראשונה של שנת 2023 הפיצו"ח לא תיעדו במערכת מועצת הלול את העברתם של 97% ממשלוחי העופות, האפרוחים וביצי הדגירה לתחומי הרש"פ.

 

בשנים 2018 – 2021, על פי הנתונים במערכת הפיצו"ח, תועדה במעברים הגעה של כ-37 אלף טונות בשר בלבד מתוך כ-85 אלף טונות בשר המיועד לרש"פ. בהתאם לכך, קיים חשד כי כ-57% מהבשר שמגיע מחו"ל ומיועד לרש"פ נותר בישראל. מצב דברים זה מביא לכך שהבשר עלול לזלוג אל הכלכלה השחורה, והדבר אף עלול לפגוע בבריאות הציבור בשל היעדר הפיקוח עליו לאורך כל שרשרת האספקה, להביא להטעיית הציבור בכל הנוגע לכשרותו ולגרום להעברה עודפת של כספי מע"ם לרשות הפלסטינית בגין סחורה בהיקף משוער של אלפי טונות בשר, שלא הגיעה ליעדה.

 

כמו כן, בהיקף דגימות נרחב – 40% מהדגימות שניטלו בשנת 2022 – נמצאו חריגות של שאריות חומרי הדברה בתוצרת הצמחית המועברת מהרש"פ לישראל.

משרד מבקר המדינה מצא כי לכלל המפקחים והמנהלים של יחידת הפיצו"ח חסרים ההסמכות או המינויים הנדרשים לאכיפת מלוא החוקים שהיחידה אמונה על אכיפתם. בפועל, 89% מכלל מפקחי ומנהלי היחידה (54 מתוך 61) ביצעו חקירות או עיכבו חשודים בלא שהוקנתה להם סמכות מתאימה לכך.  

 

נוסף על כך, נמצא כי בשנים 2020 – 2022 לא עלה בידי 92% בממוצע ממפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות במשרד החקלאות (יחידת הפיצו"ח) לעמוד ביעדים המקצועיים הדרושים למילוי התפקיד שנקבעו להם. הפערים הקיימים משפיעים במישרין על יכולתם של המפקחים לבצע משימות ליבה בתחום החקירה, איסוף הראיות וסיכום דוחות החקירה.

 

בשנים 2018 – 2022, היחידה סגרה על דעת עצמה 218 (6%) מתוך 3,940 אירועים שנפתחה בעניינם חקירה במערכת הפיצו"ח ושהטיפול בהם הסתיים, בלי שהעבירה את האירועים לבחינת גורמי התביעה במשרד החקלאות – זאת אף שהסמכות לבחון אם הראיות מספיקות להעמדה לדין או להורות על סגירת תיק חקירה נתונה באופן בלעדי בידי גורמי התביעה.

על פי נתוני מערכת הפיצו"ח, 4 מתוך 32 העובדים החתומים על הסדרי ניגוד עניינים (12.5%) פעלו שלא בהתאם להסדרי ניגוד העניינים שעליהם חתמו. בכלל זה נמצא כי מפקח שנקבע שעליו להימנע מלעסוק בכל פעילות של פיקוח או אכיפה בתחום הבקר ביצע כ-70 פעולות בתחום זה, ובהן ביקורות באיטליזים, חקירות בנושא עבירות הנוגעות לבקר ותפיסות של בקר.

 

מממצאי הביקורת עולה כי זה שנים מתבצעת פגיעה בטוהר המידות על ידי עובדים ומנהלים ביחידת הפיצו"ח, שבמשך השנים נוהלו בעניינם כמה וכמה הליכים משמעתיים בנציבות שירות המדינה (נש"ם). כך, לאורך השנים 2001 – יוני 2023 הוגשו לנש"ם 54 תלונות על 38% מהעובדים (26 מתוך 69) המועסקים ביחידת הפיצו"ח, תוך ש-39% מהתלונות (21 מתוך 54) התקבלו על עובדים בעלי תפקיד ניהולי ביחידה. 31% מכלל התלונות נמצאו מוצדקות והסתיימו בהרשעה או בענישה משמעתית.

 

פרסום

בפועל הביאה התנהלות זו גם לסגירת מערך המודיעין של היחידה למשך יותר משלוש שנים (2018 – תחילת 2021), ולאחר מכן להקמתו במתכונת מצומצמת ולא אפקטיבית. החל ממרץ 2021 ועד מועד סיום הביקורת הוקם מערך מודיעין שלדי בלבד, הכולל מרכז מודיעין, דסקאית ושני בני שירות, אשר פועלים ממטה היחידה בלבד. עקב כך אין מענה על הצרכים המודיעיניים של הנהלת היחידה והמרחבים בתחומי האכיפה ומניעת העבירות, והיחידה מתנהלת ללא הכוונה ומיקוד של פעולותיה.

 

אף שיחידת הפיצו"ח נדרשת להתמודד עם מוקדי הברחות בקו התפר וביישוב ברטעה, וכן עם שחיטה שחורה בפזורה הבדואית, עובדי מערך המודיעין אינם שולטים בשפה הערבית כלל, למעט מרכז המערך שיש לו שליטה בסיסית בערבית מדוברת. בביקורת נמצא כי היקף הידיעות המודיעיניות שהתקבלו במערך המודיעין של הפיצו"ח בשנת 2022 היה נמוך ב-85% ביחס לשנת 2016. רק 21% מהידיעות המודיעיניות שקיבל מערך המודיעין מתחילת שנת 2022 עד אמצע שנת 2023 טופלו (37 מתוך 179).

המבקר מתניהו אנגלמן ממליץ לשר החקלאות ומנכ"ל משרדו לפעול ליישום שינוי מהותי ביחידת הפיצו"ח. על יחידת הפיצו"ח, רמי"ם והמכס להעצים את שיתוף הפעולה ביניהם כדי לוודא שמעברי הסחורות יוכלו למלא את ייעודם – מניעת העברה בלתי מבוקרת של סחורות חקלאיות בין ישראל ובין הרש"פ.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

משרד החקלאות ומנהלת תקומה ישקיעו 180 מיליון ₪ עוד השנה, בשיקום ובפיתוח משקי...

08/05/2024

פורום למאבק בעוני על התייקרות מחירי החלב: "משקפת תפיסה מעוותת של אחריות כלכ...

30/04/2024

נחשף מרכז הפצה לוגיסטי של ביצים מוברחות ומכון "מיון" פיראטיים

24/04/2024

מחירים החדשים של מוצרי החלב בפיקוח:

15/04/2024

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

משרד החקלאות ומנהלת תקומה ישקיעו 180 מיליון ₪ עוד השנה, בשיקום ובפיתוח משקי...

08/05/2024

פורום למאבק בעוני על התייקרות מחירי החלב: "משקפת תפיסה מעוותת של אחריות כלכ...

30/04/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום