מוכרים נחלה חקלאית? מכסת הביצים אינה "מקרקעין" ולפיכך אין לשלם בגינה דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל !

מאת: עו"ד דוד דהאן

אנו ערים לעליית ערכן של מכסות הייצור בענף ההטלה. עליית ערך זו הביאה לכך שמכסת הביצים מהווה מרכיב כלכלי מרכזי ומשמעותי במסגרת מכירת הנחלה החקלאית ומשכך מוטב להקדים ולתכנן את היבטי המיסוי בעסקת מכר נחלה הכוללת מכסת ביצים.

רק לאחרונה קיבל הדים פרסומיים פסק דינו של ביהמ"ש העליון בע"מ 4937/11 אשר אישר וקבע כי מכסת ביצים ע"פ חוק המועצה לענף הלול מהווה זכות כלכלית נפרדת מהנחלה החקלאית וככזו הסכם המשבצת המשולש מכוחו מחזיק המתיישב זכויות בנחלה אינו חל לגביה. פסק דין זה, כמו רבים לפניו אשר עסקו בסוגיה זו ניתן על רקע סכסוך משפחתי אשר במסגרתו השאלה האם מכסת הביצים היא חלק נפרד או בלתי נפרד מהנחלה היתה בעלת משמעות לגבי חלוקת הרכוש בין בני המשפחה המסוכסכים.

אולם, מה גורלו של חקלאי אשר הגיע מסיבותיו להחלטה למכור את הנחלה החקלאית ואת מכסת ביצים או מכסת הפטם יחד עימה? כיצד תבקש רשות מקרקעי ישראל למסות את העסקה, בהתבסס על שווי הנחלה ללא מכסת ביצים או דווקא ככוללת מכסת ביצים? מעשה שהיה כך היה…

פרסום

לאחרונה סיים משרדנו לטפל בשתי עסקאות מכר דומות, בהן ביקשו יורשים למכור זכויות בנחלה חקלאית שכללה מכסת ייצור ע"פ חוק המועצה לענף הלול, העסקה הראשונה בוצעה במהלך שנת 2010 והעסקה השניה בראשית שנת 2011.

כהסבר מקדים, אציין באופן כללי כי שיעור דמי ההסכמה שגובה רשות מקרקעי ישראל כתנאי להעברת זכויות בנחלה חקלאית, אמור לשקף מיסוי של עליית ערך הקרקע ממנו זכאי המינהל לשליש.

והנה למרבה ההפתעה, מתקבלת במשרדנו שומת דמי הסכמה, במסגרתה מקבלת שמאית מטעם רשות מקרקעי ישראל את הערכים שנקבעו בהסכם המכר כסבירים, אלא שהיא מבקשת לגבות דמי הסכמה גם עבור ערכה של מכסת הביצים, האומנם?! המדובר בניסיון לגבות דמי הסכמה נוספים בשווי שליש מערך מכסת הביצים, בלי להתבלבל…

לא יבשה הדיו מכתיבת בקשה לעיון חוזר בשומה בפני השמאי הממשלתי המחוזי והנה מתקבלת במשרדנו שומת דמי הסכמה עבור העסקה השנייה – אף במסגרתה מבקשת רמ"י למסות בדמי הסכמה את מכירת מכסת הביצים.

לא באה הישועה מפתחו של השמאי הממשלתי המחוזי אשר לדידו רשאית היתה רמ"י לגבות דמי הסכמה עבור ערכה של מכסת הביצים, הואיל ולדעתו מכסת הביצים מוחזקת כתלות במשק החקלאי (כלומר חייב להיות בעל נחלה כדי להיות בעל מכסת ביצים), שכח רק המלומד כי מכסת ביצים אינה "מקרקעין".

בלית ברירה מגיש משרדנו שתי השגות בפני ועדת השגות על דמי הסכמה במשרד המשפטים, בין היתר, אנו שבים ומנמקים כי אין למסות בדמי הסכמה עליית ערך של מכסת ביצים:

ראשית, מכסת הביצים אינה "מקרקעין"(!) רשות מקרקעי ישראל, כשמה כן היא מנהלת את מקרקעי ישראל ע"פ חוק ואין לה כל סמכות לנהל, לרשום או למסות מכסות ייצור חקלאיות.

שנית, מכסת הביצים, מהווה זכות כלכלית נפרדת אשר אינה רשומה ברשות מקרקעי ישראל וכאשר בפועל נמכרות מידי יום מכסות יצור בין חקלאים ללא כל צורך בדיווח או רישום אצל רשות מקרקעי ישראל.

פרסום

שלישית, תחשיב דמי ההסכמה אמור לשקף עליית ערך קרקע, ממנה זכאית רמ"י לגזור דמי הסכמה ובדיוק מסיבה זו יש להתעלם משווי מכסת הביצים שאינה קרקע.

במסגרת הדיונים בפני ועדת ההשגות, מביעה רמ"י עמדתה כי בדין זכותה לגבות דמי הסכמה בגין שווי מכסת הביצים, הפעם נשלף נימוק "מקורי" במיוחד, הנחלה החקלאית הינה לדידה "יחידת יצור כלכלית" אשר הזכויות בה מועברות בשלמות, הזכות לייצר ביצים דומה לדעת ממ"י לכל זכות אחרת שנמסרה לחקלאי.

והסוף הטוב? בסופו של יום התקבלו במשרדנו שתי החלטות של ועדת ההשגות במשרד המשפטים, בשתיהן התקבלה חד משמעית עמדת משרדנו – כאשר ועדת ההשגות קבעה כי אין לכלול את שווי מכסת הביצים בשווי הנחלה לצורך חישוב דמי הסכמה ! וזאת בין היתר תוך הפניה לכך שמכסות ייצור ניתנות להעברה בין חקלאים בנפרד מהנחלה ומהוות לפיכך זכות כלכלית נפרדת ממנה.

אין כל ספק כי קביעת ועדת ההשגות בענין זה מהווה החלטה חשובה ונכונה אשר אף עולה בקנה אחד עם קביעת ביהמ"ש העליון בע"מ 4937/11 כי מכסת הביצים מהווה זכות כלכלית נפרדת מהנחלה.

 

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

רפורמת הלולים נדחתה ל-2027 בעקבות המלחמה בצפון

08/04/2024

חשיבות האוורור בלולי הודים בעונה הקרה

13/03/2024

עם פרוץ המלחמה דברים רבים הפכו לקשים יותר – ואחד מהם הוא חילוצם של בעלי חיי...

17/12/2023

השבחת ספיגת מזונות דרך מחסום מעי דם
התרנגול שכולנו מכירים – עלול להעלם לחלוטין
חיטוי לולים ורפתות - סוגי חומרי חיטוי ותדירות החיטוי ברפתות ולולים
רפורמת הלולים נדחתה ל-2027 בעקבות המלחמה בצפון

08/04/2024

חשיבות האוורור בלולי הודים בעונה הקרה

13/03/2024

עם פרוץ המלחמה דברים רבים הפכו לקשים יותר – ואחד מהם הוא חילוצם של בעלי חיי...

17/12/2023

השבחת ספיגת מזונות דרך מחסום מעי דם
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום