חשש למחסור כבד בעופות ובשר לקראת חג הפסח

 

מחדל של משרד הכלכלה:

מכרז לבניית המסוף לפינוי מי תמלחת לא בוצע במשך שנים. המסוף הקיים, מסוף א.ל.א. צפוי להיסגר בסוף חודש מרץ.

 

פרסום

המשמעות היא: חשש לפגיעה חמורה בייצור העוף והבשר בישראל כבר בסוף חודש מרץ, ערב חג הפסח.

 

 

לקראת חג הפסח, כמו בכל שנה, צפוי לעלות הביקוש לעוף ובשר בקר, אולם השנה עלול להיווצר מחסור כבד בהיעדר פתרון לפינוי מי התמלחות (מים עשירים במלח האסורים בהזרמה למערכת הביוב) מהמפעלים. זוהי בעיה רוחבית הנוגעת לכלל המשחטות בצפון ללא יוצא מן הכלל.

 

המשחטות פנו בפנייה דחופה לשר הכלכלה על ידי באי כוחם, משרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן בבקשה לפתור באופן מידי את הבעיה ולאפשר המשך פינוי מי התמלחות למסוף א.ל.א.

 

הרקע:

מפעלים לייצור עוף ובקר פועלים להכשרת המוצרים וזאת כדי למוכרם לציבור הרחב. תהליך ההכשרה מאופיין בשימוש במלחים רבים, כך שבסיום תהליך ההכשרה, נוצרים עודפי נוזלים אשר נשטפים מהמוצרים ונקראים "מי תמלחות". בהתאם לחוק המים, התשי"ט-1959, תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח-1998, ובהתאם להוראות חוק, תקנות ונהלים נוספים, מחויבים מפעלים ללא מוצא ימי לפנות את מי התמלחות באמצעות מסופי מי תמלחות אזוריים מוסדרים, בעלי היתרי הזרמה לים, בהתאם לאמות מידה שנקבעות על ידי המשרד להגנת הסביבה. אם כך, מי התמלחות מפונים על פי חוק למסוף א.ל.א. שהינה הזכיינית של משרד הכלכלה ב"קו התמלחות הצפוני כרמיאל- ים תיכון" וממוקם בשטח העיר עכו. במסוף א.ל.א. משתמשים לצורכי פינוי מי תמלחות למעלה מ- 20 חברות תעשייתיות בצפון הארץ. על-מנת שהפעילות במשחטה תוכל להתקיים כסדרה, היא זקוקה ליעד לפינוי מי התמלחות, שכן מדובר במרכיב קרדינאלי והכרחי של פעולת השחיטה לכשרות של הבשר והעוף. בהעדר אפשרות לפנות את מי התמלחות, משחטה אינה יכולה לפעול.

 

בכל מדינת ישראל קיימים שני מסופים בלבד לפינוי מי תמלחות, האחד בצפון, מסוף א.ל.א, והשני המשמש את כל אזור המרכז והדרום הממוקם בראשון לציון- השפד"ן. מכיוון שהשפד"ן נמצא בתפוסה מלאה, ואף הודיע כי אין ביכולתו לקלוט מי תמלחות נוספים, לא ניתן להפנות את מפעלי הצפון לפינוי בשפד"ן.

 

מעבר למשמעויות הכלכליות הכבדות שיש בהפניית פינוי מי התמלחות של מפעלי הצפון לשפד"ן, גם אם הייתה אפשרות כלשהי לקליטת מי התמלחות של מפעלי הצפון במסוף השפד"ן, מדובר היה בפתרון אשר אינו ניתן היה ליישום. במדינת ישראל כלל לא קיימת כיום כמות מספקת של משאיות עם מיכליות אשר מסוגלות להוביל את מי התמלחות למרחק כה רב. גם אם הייתה קיימת כמות מספקת של משאיות עם מיכליות, משמעות פתרון זה, הינו שאלפי משאיות  בכל שנה ייאלצו לעשות את דרכן מכל רחבי הצפון ועד למרכז בכל שעות היממה, מה שלא רק יוביל לזיהום אוויר וסביבתי כבד, אלא אף יגביר את העומס הרב בכבישים ויכביד על התשתיות בכל רחבי המרכז העמוס לעייפה. למותר לציין, כי האמור יעלה משמעותית את הסיכון לעלייה משמעותית בכמות תאונות הדרכים באזור המרכז, תאונות שבמעורבות משאיות המובילות חומר מזהם, עלולות לגרום לנזק סביבתי ובריאותי עצום ובלתי הפיך ברחבי המרכז.

 

כמחצית מכמות העופות וחלק ניכר מבשר הבקר הנצרכים בישראל מסופקים על ידי המשחטות בצפון הארץ אשר, כאמור, מפנות את מי התמלחות למסוף א.ל.א.

 

השטח עליו קיים כיום מסוף א.ל.א. נרכש על ידי חברת "תדהר הראל מניבים" שהתחייבה לשיקום הקרקע ומי התהום בהתאם ללוחות זמנים מתואמים מול המשרד להגנת הסביבה וכן לפיתוחו והקמתו של פארק לוגיסטי חדש. מסוף א.ל.א. שוכר את השטח מידי חברת "תדהר הראל" וסיום חוזה השכירות נקבע ל 31.3.23. כבר בחודש מאי 2022 הודיעה חברת "תדהר הראל" כי לא ניתן לחדש את חוזה השכירות ועל המסוף למצוא חלופות ראויות אחרות. על אף ההתראה הארוכה לא טרחו משרדי הממשלה השונים למצוא חלופה.

 

בשנת 2017 פרסם משרד הכלכלה מכרז להקמת מסוף חלופי למסוף א.ל.א. ותאריך סגירת המסוף, לאחר מספר הארכות, נקבע לסוף חודש מרץ 2023. במכרז זכתה חברת "רותם טכנולוגיות" אשר טרם הקימה את המסוף ואין מועד לתחילת פעילותו. אם כך, למרות קיומו של המכרז לפני כ- 6 שנים (!), משרד הכלכלה ברשלנותו, לא וידא  שהמסוף החלופי אכן יוקם טרם סגירת מסוף א.ל.א.

 

כעת, ערב פסח 2023 מסוף א.ל.א. עומד להיסגר הדבר מותיר את המשחטות בצפון הארץ בפני שוקת שבורה. אמנם כל משחטה מקבלת את ההחלטות העסקיות שלה בעצמה אך עדיין קיים חשש כבד לפגיעה חמורה בשחיטת עופות ובקר בכל אזור הצפון, אשר, אם תקרה, תוביל לפגיעה חמורה בציבור הרחב שיחוש במחסור הן באטליזים, הן ברשתות המזון השונות והן בכיסו.

 

פרסום

נציין כי במפעלים לייצור עוף בצפון מועסקים למעלה מ- 2,000 עובדים אשר עלולים לאבד את מקום עבודתם . מדובר על פועלים פשוטים ברובם, אשר נמנים על מעמד סוציואקונומי מהנמוכים במדינה. סך כל השחיטה במפעלים בצפון עומד על למעלה מ 2.5 מיליון עופות בחודש.

 

 

לאורך השנתיים האחרונות נעשו מספר רב של פניות למשרד הכלכלה עם התראות לקראת המחדל שעלול להיווצר. ובהמשך לפניות אלו, כבר בסוף חודש ינואר פנו מספר משחטות מאזור הצפון, בפנייה דחופה ובהולה לשר הכלכלה, ח"כ ניר ברקת, בבקשה דחופה לטיפול משרדו בהסדרת המשך פעילות של מסוף א.ל.א.

להלן קיטוע מן המכתב לשר הכלכלה:

 

פנייתנו עוסקת בבקשה דחופה ובהולה להתערבות משרדך, בטרם סגירתו הצפויה של מסוף א.ל.א לפינוי מי תמלחות בצפון הארץ ללא מתן פתרון מידי חלופי הולם. ככל ולא יינקטו הליכים מידיים אשר יעכבו את סגירת המסוף ו/או מתן פתרון מידי חלופי הולם, הדבר יוביל לפגיעה קשה בכלל תושבי מדינת ישראל ובפרט בתושבי הפריפריה. פגיעות בלתי הפיכות אלו יתבטאו, בין היתר, בפיטורם של אלפי עובדים המתגוררים בפריפריה, בהכבדה משמעותית על העומסים הקיימים בכבישים ולסיכון תעבורתי ממשי, בזיהום אוויר וסביבתי כבד, ביצירתו של מונופול בענף, בפגיעה משמעותית ביוקר המחיה עקב עליית מחירים משמעותית, ולמחסור במוצרים ובשירותים חיוניים לכלל הציבור.

 

 

על כן,

תעשייני הצפון דורשים ממשרד הכלכלה למצוא פתרון באופן מיידי לפינוי מי התמלחות כנדרש בחוק ולהארכת הפעילות של מסוף א.ל.א. כדי לאפשר אספקה שוטפת לעופות ובשר לקראת חג הפסח.  כל בר דעת מבין, בהתאם לעקרונות ההיצע וביקוש, כי מחסור שכזה עלול להשליך באופן מידי על יוקר העופות בעשרות אחוזים, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בתקופה שלפני חג הפסח.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

משרד החקלאות ומנהלת תקומה ישקיעו 180 מיליון ₪ עוד השנה, בשיקום ובפיתוח משקי...

08/05/2024

פורום למאבק בעוני על התייקרות מחירי החלב: "משקפת תפיסה מעוותת של אחריות כלכ...

30/04/2024

נחשף מרכז הפצה לוגיסטי של ביצים מוברחות ומכון "מיון" פיראטיים

24/04/2024

מחירים החדשים של מוצרי החלב בפיקוח:

15/04/2024

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

משרד החקלאות ומנהלת תקומה ישקיעו 180 מיליון ₪ עוד השנה, בשיקום ובפיתוח משקי...

08/05/2024

פורום למאבק בעוני על התייקרות מחירי החלב: "משקפת תפיסה מעוותת של אחריות כלכ...

30/04/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום