טיוטת תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2024 בענף הבקר), התשע"ד-2024

סעיף 12(א) לחוק תכנון משק החלב, התשע"א – 2011 (להלן: החוק), קובע כי שר החקלאות ופיתוח הכפר רשאי, בהתייעצות עם מועצת החלב ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע הוראות לעניין מכסות חלב, ובין השאר, לקבוע עקרונות כלליים ודרכים לקביעת אמות מידה לחלוקה ולקביעה של מכסות חלב ליצרנים קיימים ולמבקשי מכסות חדשים. בכלל זה, רשאי השר לקבוע הגבלה על קביעת מכסה ליצרן בשל אי-עמידה בהוראות לפי החוק, ובלבד שחלוקת המכסות תיעשה על בסיס חלוקת המכסות בשנים הקודמות, לשם השגת מטרות החוק ועל פי שיקולים נוספים לרבות פריסת ההתיישבות ופיתוח הכפר וצמצום פערי מכסות בין יצרנים.

ביום 5 בדצמבר 2023 פורסם השר צו תכנון משק החלב (קביעת היקף הייצור המקומי הכולל לשנת 2024), התשפ"ד -2023. בצו נקבע כי היקף הייצור הכולל של חלב כבשים ועיזים בשנת 2024 יוותר ללא שינוי ביחס לשנת 2023, ואילו היקף הייצור הכולל של חלב בקר יגדל בכ- 46 מיליון ליטרים לעומת שנת 2023.

במקרים בהם חל שינוי בהיקף הייצור הכולל משנה לשנה, יש להתקין תקנות לקביעת אמות מידה לחלוקת המכסות, הקרויות "תקנות מדיניות הפיתוח" (ר' תקנות 1 ו- 2 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד – 2014). נוכח הגידול בהיקף הייצור הכולל של חלב בקר בשנת 2024 לעומת השנה הקודמת, מוצע להתקין תקנות מדיניות פיתוח כהוראת שעה שתעמוד בתוקפה עד סוף שנת 2024, ולקבוע בהן את האופן בו תוקצה התוספת להיקף הייצור הכולל בין יצרני חלב הבקר.

נודה על קבלת הערותיכם עד ליום כ"ח בטבת, התשפ"ד 9/1/2024 בשעה 23:59.

פרסום
פרסום

לעיון בפרסום והעברת הערות

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

משרד החקלאות ומנהלת תקומה ישקיעו 180 מיליון ₪ עוד השנה, בשיקום ובפיתוח משקי...

08/05/2024

פורום למאבק בעוני על התייקרות מחירי החלב: "משקפת תפיסה מעוותת של אחריות כלכ...

30/04/2024

נחשף מרכז הפצה לוגיסטי של ביצים מוברחות ומכון "מיון" פיראטיים

24/04/2024

מחירים החדשים של מוצרי החלב בפיקוח:

15/04/2024

מפקחי משרד החקלאות תפסו כ-53,000 ביצים שהוברחו משטחי הרשות הפלסטינית

28/05/2024

דוח מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בדיקה ביחידת הפיצו"ח- בחקלאות

21/05/2024

משרד החקלאות ומנהלת תקומה ישקיעו 180 מיליון ₪ עוד השנה, בשיקום ובפיתוח משקי...

08/05/2024

פורום למאבק בעוני על התייקרות מחירי החלב: "משקפת תפיסה מעוותת של אחריות כלכ...

30/04/2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום