(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן בלולים לצרכים חקלאיים)

ביום 30.6.2022 פורסמו תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן בלולים לצרכים חקלאיים), התשפ"ב–2022.

מטרת התקנות להביא את ענף ההטלה לעמידה בסטנדרט המקובל במדינות אחרות בעולם בהיבט רווחת תרנגולות מטילות, ובכלל זה גידול תרנגולות מטילות בלולים נטולי כלובים. זאת בנוסף לאסדרה הקיימת בהיבטים של בריאות בעלי החיים ובריאות הציבור.

מאחר שמעבר לגידול תרנגולות מטילות בלולים ובתנאים בהתאם לתקנות מצריך גם שינויים מבניים והשקעות הון, נקבע בתקנות כי המעבר לגידול בלולים נטולי כלובים יתבצע באופן הדרגתי, ובהתחשב בצרכי החקלאות.

לגבי לולים חדשים נקבע בתקנה 3(א) לתקנות כי החל מיום 30.7.2022, יוקמו רק לולים נטולי כלובים.

פרסום

לגבי לולים קיימים נקבע בתקנה 27(ב) לתקנות כי בלול שהתרנגולות המטילות הוחזקו עד יום 30.7.2022 בצפיפות גדולה מ-750 או מ-600 סמ"ר לכל תרנגולת מטילה בתא, לפי העניין, רשאי בעל הלול להחזיק תרנגולות מטילות באותה צפיפות בה הן הוחזקו בו עד יום 30.7.2025, ובלבד ששטחו הממוצע של השטח השמיש הוא 350 סמ"ר לפחות לכל תרנגולת מטילה בתא. כן נקבע כי המנהל הכללי של המשרד רשאי, לבקשת בעל לול, במקרים מיוחדים ובהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את המועד האמור לתקופה נוספת שלא תעלה על שנתיים.

ההוראה המעוגנת בתקנה 27 לתקנות מתייחסת למועד אחרון להחזקת תרנגולות מטילות בלולי כלובים בצפיפות גדולה מ-750 או מ-600 סמ"ר לכל תרנגולת מטילה, לפי העניין, ולא למועד ההכנסה של תרנגולות מטילות ללולים בצפיפות כאמור.

נוסח זה מעורר מספר קשיים כפי שיפורט להלן:

פרסום
  1. ענף ההטלה בישראל הוא ענף מתוכנן. בהתאם לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ"ד–1963 היקף המכסה הארצית לייצור ביצי מאכל לשיווק הוא 2,500 מיליון ביצים לשנה. עוד נקבע בחוק כי מי שנקבעה לו מכסה אישית לייצור ביצי מאכל בשנת 2022 רשאי להמשיך ולייצר את מכסתו כל עוד חל תכנון של הענף. לצורך ייצור המכסה המועצה קובעת לכל מגדל את מספר התרנגולות המטילות המרבי אותן הוא רשאי לגדל לצורך ייצור מכסתו בהתאם למפתח שנקבע בחוק. בהתאם למצב הקיים, במרבית הלולים התרנגולות המטילות מוחזקות בצפיפות של 350 סמ"ר לכל תרנגולת מטילה.

    בהתאם לתקנות מגדל רשאי להחזיק תרנגולות מטילות בצפיפות האמורה עד יום 30.7.2025. כן נקבע בתקנות איסור על הרחבת לול כלובים קיים או הוספת כלובים. במצב דברים זה, מעבר לגידול בצפיפות נמוכה מהצפיפות האמורה בלולים הקיימים מחייב הקטנה של מספר התרנגולות המטילות. המשמעות היא שכל בעל מכסה בלול כאמור ייצר פחות ביצים מהמכסה שנקבעה לו.

  2. נוכח האמור, יש להניח כי חלק מהמגדלים יבחרו להכניס ולהחזיק להקה של תרנגולות מטילות בלול בצפיפות האמורה עד יום 30.7.2025 ורק במועד זה להמית חלק מהעופות לשם עמידה בדרישה המעוגנת בתקנות. לא ניתן לומר כמה מגדלים יבחרו לעשות כן אולם, ככל שמדובר במספר לולים רב, יתעורר קושי ביישום ההוראה בו בזמן בכל הלולים. גם אם ניתן היה לבצע את כל ההמתות הנדרשות בתרחיש זה בפרק זמן קצר, המשמעות היא ירידה משמעותית בכמות הביצים המשווקות לצרכן מייצור מקומי, עד כדי מחסור כולל במשק בביצים למאכל.
  3. כן ניתן להניח כי בשל שיקולים כלכליים או על מנת להימנע מהמתת תרנגולות מטילות במהלך תקופת הגידול, חלק מהמגדלים יבחרו לפרוש מייצור ביצי מאכל בתקופה שעד יום 30.7.2025, בשל אי כדאיות כלכלית בגידול תרנגולות מטילות במספר קטן מזה הנדרש לייצור מלוא מכסת הביצים שנקבעה להם; מגדלים אחרים יבחרו להקדים את אכלוס הלולים בלהקה חדשה כדי להספיק לייצר את מלוא מכסתם באמצעות אותה להקה עד יום 30.7.2025; וחלק יבחרו מראש לאכלס תרנגולות מטילות בלולים לפי הדרישות העתידיות. גם במקרים המתוארים הדבר עלול להוביל למחסור בביצים לתקופה של מספר חודשים ובתוכם חג הפסח.

נוכח המפורט לעיל מוצע לתקן את התקנות באופן שייקבע כי עד יום 30.7.2025 ניתן להכניס תרנגולות מטילות ללול קיים באותו צפיפות שהן הוחזקו בו עד יום 30.7.2022, ובלבד ששטחו הממוצע של השטח השמיש לכל תרנגולת מטילה בתא הוא לפחות 350 סמ"ר. זאת במקום האיסור על החזקת תרנגולות מטילות בלול הטלה בצפיפות העולה על הקבוע בתקנה 27(א) מיום 31.7.2025.

התיקון המוצע נבחן במסגרת דו"ח בחינת רגולציה חדשה בנושא 'היצע הביצים במשק, תיקון תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול תרנגולות מטילות והחזקתן), התשפ"ב–2022'

 קבצים נלווים:

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
הנחיות בשר בקר מיושן עבור תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק .
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות
(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום