תקנות האבסה מעלי גירה בזבל עופות

תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), תשס"א-2001

רבדים בחקיקה

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – פיקוח ומחלות

פרסום

תוכן ענינים

2 Go הגדרות סעיף 1
2 Go איסור האבסה סעיף 2
3 Go ביטול סעיף 3

 

 

תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), תשס"א-2001*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה-1985, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות
  1. בתקנות אלה –

"זבל" – חומר המכיל פרש עופות או יונקים (Manure);

"חולבת" – עז או רחלה, מעל גיל שנה, או פרה מעל גיל שנתיים, יצרניות חלב לצריכת אדם;

"יונקים" – בעלי חיים ממשפחת היונקים;

תק' תשס"ב-2002

"מזון אסור" – מזון שאסורה האבסה בו לפי תקנה 2(ב) ו-(ג);

מיום 28.8.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6194 מיום 28.8.2002 עמ' 1271

הוספת הגדרת "מזון אסור"

"פגרי עופות" – גוויות עופות, למעט אלה שנשחטו כדין לפי תקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), תש"ך-1960, או כל חלק מהם;

"מפעל" – מקום שבו מפיקים מוצרים למאכל בעלי חיים מגוויות של בעלי חיים.

איסורים לענין מזון אסור

תק' תשס"ב-2002

  1. (א) לא ייבא אדם מזון אסור, לא ייצרו, ישווקו, יאחסנו או יובילו.

 

תק' תשס"ב-2002

(ב)  לא יאביס אדם עופות המשמשים לייצור מאכל לאדם –

(1)   בחלבון וקמחים שהופקו –

(א)   מיונקים, למעט חלבון המצוי בחלב ובמוצריו ובדיקלציום פוספט;

(ב)   מעופות ומדגים, אלא אם כן המפעל שבו הופקו אושר בידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

(ג)    מפגרי עופות;

(2)   בזבל יונקים.

תק' תשס"ב-2002

(ג)   לא יאביס אדם יונקים המשמשים לייצור מאכל אדם –

(1)   בחלבון וקמחים שהופקו מבעלי חיים, למעט חלבון המצוי בחלב ובמוצריו ובדיקלציום פוספט;

(2)   בזבל יונקים;

(3)   בזבל עופות –

(א)   חולבות;

(ב)   יונקים אחרים ב-15 הימים שלפני שחיטתם.

מיום 28.8.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6194 מיום 28.8.2002 עמ' 1271

איסור האבסה איסורים לענין מזון אסור

  1. (א) לא ייבא אדם מזון אסור, לא ייצרו, ישווקו, יאחסנו או יובילו.

(א) (ב)  לא יאביס אדם עופות המשמשים לייצור מאכל לאדם –

(1) בחלבון וקמחים שהופקו –

(א) מיונקים, למעט חלבון המצוי בחלב ובמוצריו ובדיקלציום פוספט;

(ב) מעופות ומדים, אלא אם כן המפעל שבו הופקו אושר בידי מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר;

פרסום

(ג) מפגרי עופות;

(2) בזבל יונקים.

(ב) (ג)  לא יאביס אדם יונקים המשמשים לייצור מאכל אדם –

(1) בחלבון וקמחים שהופקו מבעלי חיים, למעט חלבון המצוי בחלב ובמוצריו ובדיקלציום פוספט;

(2) בזבל יונקים;

(3) בזבל עופות  –

(א) חולבות;

(ב) יונקים אחרים ב-15 הימים שלפני שחיטתם.

ביטול
  1. תקנות מחלות בעלי חיים (האבסת בעלי חיים), תשנ"ו-1996 – בטלות.

 

כ"ב בסיון תשס"א (13 ביוני 2001)                   שלום שמחון

שר החקלאות ופיתוח הכפר

 

 

 

 

* פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6114 מיום 9.7.2001 עמ' 914.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6194 מיום 28.8.2002 עמ' 1270 – תק' תשס"ב-2002.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
הנחיות בשר בקר מיושן עבור תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק .
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות
(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום