דף הבית / בטיחות תקנות וחוקים

בטיחות תקנות וחוקים

תקנות האבסה מעלי גירה בזבל עופות

תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), תשס”א-2001 רבדים בחקיקה   חקלאות טבע וסביבה – בע”ח – פיקוח ומחלות תוכן ענינים 2 Go הגדרות סעיף 1 2 Go איסור האבסה סעיף 2 3 Go ביטול סעיף 3     תקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), תשס”א-2001* בתוקף סמכותי לפי סעיף 22 לפקודת מחלות …

קרא עוד »

עבודה בטוחה בסביבת עופות החולים בשפעת העופות

מאת: אלי לרנר רכז תחום החקלאות-המוסד לבטיחות ולגהות עבודה בטוחה בסביבת עופות החולים  בשפעת העופות   כדי לשמור על בריאות העובדים בטיפול בעופות החולים בשפעת העופות או החשודים כחולים, יש להקפיד בנקיטת כל אמצעי הבטיחות והגהות הנדרשים.   שיטות מיגון העובדים כנגד הידבקות במחלה (בהתבסס על הנחיות משרד התמ”ת משנת …

קרא עוד »

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ”ג-1993

תקנות בריאות הציבור (מזון) (סימון תזונתי), תשנ”ג-1993     בריאות – בריאות הציבור (מזון) – אריזה וסימון תוכן ענינים סעיף 1 הגדרות Go 2 סעיף 2 חובת סימון תזונתי Go 2 סעיף 3 סימון תזונתי Go 3 סעיף 4 סימון נוסף Go 3 סעיף 5 אופן הסימון Go 3 סעיף …

קרא עוד »

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ”ח-1998

תקנות לפיקוח על ייצוא של בעלי חיים ושל תוצרת מן החי (דגים, יענים, דבש וחלב ומוצריהם ומוצרי ביצים), תשנ”ח-1998     חקלאות טבע וסביבה – בע”ח – יצוא בע”ח ותוצרת החי משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יצוא – יצוא בע”ח ומוצריהם תוכן ענינים סעיף 1 הגדרות Go 2 סעיף …

קרא עוד »

חוק איסור גידול חזיר, תשכ”ב-1962

חוק איסור גידול חזיר, תשכ”ב-1962     עונשין ומשפט פלילי – עבירות – איסור גידול חזיר חקלאות טבע וסביבה – בע”ח – איסור גידול חזיר תוכן ענינים 2 Go האיסור סעיף 1 2 Go אי תחולת האיסור סעיף 2 2 Go ענשין סעיף 3 2 Go אחריות בעלי המקום סעיף …

קרא עוד »

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ”ד-1963

חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), תשכ”ד-1963     חקלאות טבע וסביבה – בע”ח – ענף הלול – מועצה לענף הלול חקלאות טבע וסביבה – בע”ח – ענף הלול – מכסות וייצור תוכן ענינים   פרק ראשון: פרשנות Go 5 סעיף 1 הגדרות Go 5   פרק שני: המועצה, תפקידיה …

קרא עוד »

תקנות המגדירות מהי תוצרת אורגנית מן החי

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: “התקנות מהוות בשורה חשובה לצרכן הישראלי. הן  יעלו את רמת השקיפות והבהירות בתחום, ויאפשרו לקונים ברשתות בשיווק ובנקודות הממכר לדעת בוודאות מהו מוצר אורגני ואיזה מזון מן החי עונה על התנאים הנדרשים כפי שקובע החוק”   משרד החקלאות ופיתוח הכפר משלים את התקנת תקנות …

קרא עוד »

תקנות המועצה לענף הלול

תקנות המועצה לענף הלול (כללים בדבר מכסות לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2013), התשע”ג – 2012בתוקף סמכותי לפי סעיפים  31 ו- 53 לחוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק), התשכ”ד – 1963   (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק יסוד: הכנסת , …

קרא עוד »

תקנות התכנון השנתיות לענף ההטלה

שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר, אישר הבוקר בוועדת הכלכלה בכנסת את תקנות התכנון השנתיות לענף ההטלה שר החקלאות ופיתוח הכפר, יאיר שמיר: “לראשונה, יעניקו התקנות למגדל את האפשרות ליצור שותפות אמת להקמת לול מודרני, יעיל, הנותן מענה לבריאות הציבור והעוף. השדרוג נועד לשפר את איכות הביצים המשווקות בישראל, לשפר …

קרא עוד »

אין לחייב בארנונה חקלאי בגין שטחי המרעה שלו

החלטה עקרונית של בית המשפט העליון: בית המשפט העליון קיבל את עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר שאין לחייב בארנונה חקלאי בגין שטחי המרעה שלו בית המשפט העליון, בשבתו כערכאת ערעור על החלטת בית משפט לעניינים מנהליים, קיבל לפני ימים אחדים את עמדת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שאין לחייב רועה עדר …

קרא עוד »