תקנות המגדירות מהי תוצרת אורגנית מן החי

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "התקנות מהוות בשורה חשובה לצרכן הישראלי. הן  יעלו את רמת השקיפות והבהירות בתחום, ויאפשרו לקונים ברשתות בשיווק ובנקודות הממכר לדעת בוודאות מהו מוצר אורגני ואיזה מזון מן החי עונה על התנאים הנדרשים כפי שקובע החוק"

 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר משלים את התקנת תקנות לחוק להסדרת תוצרת אורגנית, ובכך משלים את היערכות המשרד לפיקוח על התוצרת האורגנית המקומית מן החי ומן הצומח משלב טרום הגידול ועד לשלב הגעת המוצר הסופי לצרכן. בין המוצרים מן החי עליהם יפקחו התקנות החדשות: ביצים, חלב ומוצרי חלב, בשר בקר, עוף וצאן.

 

פרסום

היום (חמישי 2.8.12) הגיש המשרד לוועדת הכלכלה של הכנסת תקנות המסדירות וקובעות מהי תוצרת אורגנית שמקורה בבעלי חיים. במסגרת ה"תקנות להסדרת תוצרת אורגנית (תוצרת מן החי – ייצורה ומכירתה)" הגדיר משרד החקלאות את אופן הייצור, ההצגה והשיווק של תוצרת אורגנית מן החי, את תנאי הגידול של בעלי חיים בממשק אורגני ואת התכשירים המותרים לשימוש בייצור תוצרת אורגנית מן החי. בנוסף מגדירות התקנות כיצד ניתן להסב משק "קונבנציונאלי" לאורגני, כיצד יש לארוז, לאחסן ולשנע את התוצרת החקלאית האורגנית, איך יש להציג את התוצרת האורגנית בנקודות השיווק, כיצד עליה להיות ארוזה ומה צריך להיות מסומן עליה, איזה פיקוח ובקרה נעשה על תוצרת אורגנית ועוד.

על פי התקנות, מוצר אורגני יסומן בשני סמלים: סמל אורגני אחיד של מדינת ישראל (משרד החקלאות), מצ"ב בקובץ נפרד, וסמל גוף הבקרה שפיקח על ייצור המוצר. התקנות אושרו, ויכנסו לתוקף החל מינואר 2013.

 

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד: "התקנות מהוות בשורה חשובה לצרכן הישראלי. הן  יעלו את רמת השקיפות והבהירות בתחום, ויאפשרו לקונים ברשתות בשיווק ובנקודות הממכר לדעת בוודאות מהו מוצר אורגני ואיזה מזון מן החי עונה על התנאים הנדרשים כפי שקובע החוק".

 

אז מה בתקנות?

התקנות החדשות מסדירות את ההיבטים השונים הנוגעים לייצור תוצרת אורגנית וקובעות כי אין לייצר במקביל באותו משק תוצרת אורגנית ושאינה אורגנית, ויש לעמוד בכל הדרישות הנוגעות למניעת מחלות בעלי חיים.

פרק חשוב בתקנות נוגע לתנאים המתבקשים במתקני גידול אורגניים. המשקים יכללו חלקות מרעה שבהן שטחים מוצלים, שהגישה אליהן חופשית, מזון ומים נגישים לבעלי החיים ובמתקן בו מוחזקות תרנגולות יהיו גם תאי קינון (הכוונה לתאים בהן מוטלות הביצים) ומדפי לינה.

התקנות אף קובעות מהו גודל השטח המינימאלי הנדרש לגידול צאן, בקר ועופות בממשק האורגני: פרות חלב – מבנה 15 מ"ר לראש ועוד 4.5 מטר מ"ר לחלקת מרעה; תרנגולות מטילות – 6 מטילות למ"ר ו- 3 מטילות למ"ר בחצר; צאן –  3 מ"ר לראש צאן במבנה ו- 2.5 מ"ר לראש צאן בחלקת מרעה. חלקת המרעה תהיה מגודרת.

עוד קובעות התקנות כי משך מנוחת הלילה של העופות תמשך 8 שעות ללא תאורה מלאכותית. התקנות אוסרות החזקת בעלי חיים בכלובים (במבנה בעלי החיים חופשיים), וכן מחייבות לרפד את רצפת המבנים במצע יבש.

גם בנוגע להזנה נקבעו כללים ברורים: אין להזין בעלי חיים בהזנה מאולצת, תינתן עדיפות להזנה בחלקת המרעה, ולפחות 90% מתכולת המזון המוגש ליונקים ו- 85% מהמזון המוגש לעופות יכלול תוצרת מן הצומח.

גם נושא הטיפול בבעלי חיים במשק אורגני מוגדר לפרטים: יש למנוע הדבקות בעלי חיים במחלות, ולטפל בבעל חיים שנפצע בחומר ממקור צמחי.

 

התקנות מהוות בשורה ירוקה גם בכל הנוגע לאריזה. הן קובעות כי יש לתת עדיפות לאריזה בחומרים הניתנים למחזור. הובלת תוצרת אורגנית תעשה בנפרד מתוצרת שאינה אורגנית.

התקנות קובעות את הביקורת על התוצרת ומגדירות הבדיקות שיבוצעו בתוצרת על ידי גוף אישור ובקרה. הפיקוח על המגדלים יעשו על ידי גופים שיוסמכו על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות.

 

מנהלת תחום סטנדרטים והאחראית על התחום האורגני במשרד החקלאות, פנינה אורן-שנידור: "התקנות נוסחו בהשראת הנעשה באירופה, אך תוך התחשבות בתנאי הארץ שאינה משופעת בשטחי מרעה. עם כניסת התקנות לתוקף יעוגן בחקיקה סטנדרט הייצור של תוצרת אורגנית, ויתאפשר להעמיד לדין את העוברים עליו. עד כניסת החוק, הפיקוח הוא מנדטורי רק על תוצרת אורגנית צמחית. התקנות הללו משלימות תקנות שכבר נכנסו לתוקף והגדירו מהי תוצרת אורגנית צמחית (ירקות ופירות)".

 

כללי אצבע לצרכני האורגני

פרסום

 

מה צריך לחפש? יש לחפש את הסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל (משרד החקלאות) על אריזת המוצר (חלב, ביצים, בשר).

 

היכן תמצאו? כאשר התוצרת בתפזורת (כדוגמת: בשר טחון, גבינות במעדנייה וירקות ופירות) יש לדאוג שהתוצרת האורגנית תהיה מופרדת באופן ברור מהתוצרת הרגילה. כלומר, אם חנות מוכרת גם תוצרת אורגנית וגם תוצרת רגילה, הן חייבות להיות מופרדות האחת מהשנייה על מנת למנוע בלבול מיותר. בכל חנות צריך להיות אזור נפרד למוצרים האורגנים, בין אם מדובר בפירות וירקות, ביצים, חלב, בשר, ובין אם מדובר במוצרים מעובדים, כדוגמת: פסטה, קטשופ, רטבים וכו. בחנויות המוכרות תוצרת אורגנית בלבד אין צורך להפריד בין המוצרים השונים. ובכל מקרה במדפי המכירה חייב להיות מוצב שלט שרשומות בו המילים "תוצרת אורגנית".

 

על איזה מוצרים מפקח החוק? החוק והתקנות האורגנים משלימים את היערכות משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגידול, ייצור, טיפול ושיווק של תוצרת חקלאית טרייה לשוק המקומי מן החי ומן הצומח.

 

כיצד מוודאים שהתוצרת אכן אורגנית? כניסת החוק והתקנות לתוקף, יאפשרו למשרד החקלאות לאכוף על פי חוק את ייצור התוצרת האורגנית ובמקרה הצורך לנקוט בהליכים משפטיים. מפקחי המשרד יבדקו את התוצרת האורגנית, כך שתעמוד בקריטריונים של מוצר אורגני. בנוסף, מפקחי המשרד יעקבו אחר השינוע והאריזה של התוצרת החקלאית האורגנית וידאגו כי תוצרת אורגנית תשווק בנפרד מתוצרת רגילה. כמו כן, מפקחי המשרד ימשיכו לבדוק את התוצרת האורגנית במעבדה על מנת להבטיח שלא נעשה שימוש בחומרים ורכיבים אסורים במוצרים אורגניים.

 

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות

(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
הנחיות בשר בקר מיושן עבור תהליך ייצור, אחסנה, הובלה ושיווק .
נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות
(תיקון), התשפ"ד–2024 -טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול ...

11/02/2024

החזיקו חומרים מסוכנים ללא היתרים בלול במרחק של עשרות מטרים מבתי מגורים במוש...
הערכות לשעת חירום של משק החלב
עסקים הנכנסים תחת הקטגוריה "חיונים" בתחום החקלאות
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום